Blended Learning Bedrijfshulpverlener (NIBHV)

ďterug naar Opleidingen
 
Hetzelfde lesboek en dezelfde lesstof, minder cursusdagen. Blended Learning BHV is een combinatie van E-learning met een daaraan gekoppelde praktijkopleiding bij een bij het NIBHV aangesloten opleidingsinstituut, Preventia Optima Sittard

Het combineert de voordelen van zelfstudie, klassikaal onderwijs en praktijk. Door deze combinatie bevat Blended Learning alle ingrediënten die nodig zijn voor eigentijdse kennisvergroting.

 

Hoe werkt het?
Het E-learning programma is een webbased programma dat de cursist zelfstandig en onafhankelijk van plaats (thuis en/of op de werkplek) en tijd kan volgen. Op hoofdlijnen volgt de cursist de volgende procedure.

De cursist krijgt 2 weken voorafgaande aan de praktijkopleiding/examendag een inlogcode van het NIBHV waarmee hij toegang krijgt tot het E-learning programma. Het E-learning deel wordt door de cursist gevolgd en omvat ongeveer in totaal 6 – 8 studie-uren. De cursist neemt daarin zelfstandig de theorie door en bestudeert de demonstratie- en instructievideo’s. Na elk onderdeel dient hij antwoord te geven op de vragen en krijgt hij onmiddellijk feedback. Bij een fout antwoord heeft de cursist de mogelijkheid om via een knop, opnieuw de informatie (theorie of video) door te nemen die betrekking heeft op de gestelde vraag. Pas nadat hij alle instructievideo’s heeft bestudeerd en alle vragen heeft beantwoord, krijgt hij toegang tot de E-toets. Bij een voldoende resultaat van de E-toets is de cursist klaar voor de praktijkdag. Bij een onvoldoende resultaat kan de cursist zich nogmaals op die onderwerpen richten, die niet goed begrepen zijn. Daarna kan hij de E-toets overdoen totdat hij een voldoende resultaat heeft behaald.

E-toets behaald en nu? De praktijkdag

 

Bij een voldoende resultaat van de E-toets dient hij het resultaat te printen en de print mee te nemen naar de praktijkdag.

 

De voorkeur heeft dat de cursist de uitkomst van de E-toets voor aanvang van de praktijkdag naar de instructeur mailt, zodat we voor aanvang van de praktijkdag op de hoogte zijn of alle cursisten de E-toets hebben behaald.

 

De praktijkopleiding ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee dagdelen (8 uren), inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen.

Tijdsduur :

6-8 uren zelfstudie via E-Learning

1 hele praktijkdag

Afronding :

Theoretisch en praktisch examen volgens het NIBHV

Aantal deelnemers :

minimaal 6 en maximaal 12 personen