Eerste Hulp aan kinderen
terug naar Opleidingen

De organisaties in de kinderopvang (gastouders en peuterspeelzalen) en ouderverenigingen vinden dat de opvang van kinderen door gastouders beter en professioneler moet worden. Ze willen dat gastouderbureaus actief toezien op de kwaliteit en scholing geven, waaronder een cursus Eerste Hulp aan kinderen volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis.

De lijst van kwaliteitseisen is aangeboden en inmiddels ondertekend aangeboden door Staatssecretaris Dijksma.
 

Tijdens de cursus krijgen de Eerste Hulpverleners inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals
- lichaamsbouw;
- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

De Eerste Hulpverleners leren hoe eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

De cursisten krijgen inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden

Belangrijk is dat de opleiding volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis verloopt en dat deze wordt afgerond met het certificaat of de moduleverklaring van Het Oranje Kruis.
 

 

Tijdsduur :

14 uren

Afronding :

Examen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis

Aantal deelnemers :

minimaal 6 en maximaal 12 personen