Klassiek Bedrijfshulpverlener (BHV)

terug naar Opleidingen
 
De Arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van de bedrijfshulpverlening om de veiligheid en gezondheid van personeel en derden te garanderen. Het doel hiervan is dat alle voorzieningen en maatregelen getroffen worden om gevaren door ongevallen, brand of andere calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Preventia Optima Sittard is een advies- en opleidingsbureau dat de implementatie van de bedrijfshulpverlening geheel uit handen neemt.
 

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHVers) zijn gewone werknemers met een belangrijke taak. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een gaslekkage - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

 

Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken:
verlenen van eerste hulp
beperken en bestrijden van een beginnende brand
ontruiming
communicatie.

 

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

Maatwerk

Mocht u andere specifieke wensen hebben over de invulling van de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf, dan zijn maatwerkopleidingen mogelijk. Ook individuele aanmeldingen voor alle cursussen zijn mogelijk.

Het examen voor de opleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen:

  • Levensreddend handelen en reanimatie
  • Brandbestrijding, ontruiming en communicatie

Beide onderdelen omvatten een schriftelijk en een praktijkgedeelte. Kandidaten ontvangen het landelijk erkende diploma van het NIBHV wanneer zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Voor kandidaten die over de juiste vooropleiding beschikken, bestaat de mogelijkheid om voor n van de onderdelen vrijstelling aan te vragen.

Tijdsduur :

2 hele dagen of 4 dagdelen

Afronding :

Theoretisch en praktisch examen volgens het NIBHV

Aantal deelnemers :

minimaal 6 en maximaal 12 personen