Poederbrieven en andere rommel in de post
terug naar Opleidingen
 

De laatste tijd zijn vele instanties en organisaties weer opgeschrikt door poeder- en bombrieven, al dan niet loos alarm.

In het buitenland ging dit gepaard met een nieuw fenomeen n.l. ricine in de post. Eén milligram van deze stof kan bij mensen de dood al veroorzaken, er bestaat nog geen tegengif voor deze stof.

Uit de incidenten die zich in de afgelopen weken en dagen hebben voorgedaan blijkt dat veel instanties hun organisatie hier niet op aangepast hebben. Dit houdt in dat in praktijksituaties vaak de foutieve beslissingen worden genomen om een calamiteit met goed gevolg af te werken. Veel meer mensen kunnen dan besmet worden hetgeen absoluut niet noodzakelijk is als de juiste maatregelen zijn genomen.

Wij kunnen u helpen met de passende cursus, van één dagdeel, voor uw medewerkers die dagelijks de post openen. Door de juiste instructie kunnen medewerkers van de postkamer "foute" poststukken en brieven herkennen om dan de juiste maatregelen te nemen. Hierdoor wordt niet alleen onrust in uw gebouw maar ook onnodige schade voorkomen.

Neem daarom meteen contact met ons op indien wij u kunnen helpen met de instructie: "Poederbrieven" en hoe er mee om te gaan.

Laat u niet verrassen met rommel in de post, wij verzorgen deze training natuurlijk ook op uw locatie.

Cursusinhoud:

* Verschillende soorten geschriften

* Motieven van de daders

* Uiterlijke controle van de poststukken

* Het openen van poststukken

* Soorten sporen en onderzoek

* Herkennen van "foute" post

* Procedures