Brandveilig gebruik gebouwen
 

Gebouwen moet brandveilig worden gebruikt en hiervoor gelden landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Die eisen werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik (bijv. zorgfunctie) een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig

 

U heeft een Gebruiksvergunning nodig wanneer u in een gebouw of ander bouwwerk :

1. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen

    gaat verschaffen, bijvoorbeeld in een hotel, pension, verpleeg- of verzorgingshuis

2. dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld

    in een basisschool of kinderdagverblijf

3. dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk 

    gehandicapte personen, bijvoorbeeld dagopvang

 

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u?

1. in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten

    verblijven (let op : geldt niet voor woningen en woongebouwen) of

2. een woning kamergewijs gaat verhuren aan 5 of meer personen of

3. door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het

    Gebruiksbesluit gaat voldoen

 

In beide gevallen kunnen wij u assisteren in het verkrijgen van de vergunning of het doen van de melding. Wij kunnen de tekeningen maken voor bij aanvraag of de producten leveren voor het voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit.

 

Heeft u vragen of wenst u onze assistentie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Kijk voor meer informatie op de site van Rijksoverheid door op deze link te klikken.