Ontruimings- en veiligheidsplattegronden

En goede wegbewijzering tijdens een ontruiming is van essentieel belang. Maar weet iedereen in uw bedrijf wat de vluchtwegen zijn? Weet men waar de nooduitgangen en de kleine blusmiddelen zijn? Nee? Een duidelijke overzichtstekening aan de muur kan hierbij helpen.

 

Preventia Optima Sittard maakt deze tekening met jarenlange ervaring. De plattegronden worden gemaakt op basis van NEN 1414:2007, zodat uw plattegrond voldoen aan de geldende regels.

 

Deze ontruimingsplattegronden behoren ook het in het ontruimingsplan te zitten. Op deze plattegrond dient duidelijk zichtbaar te zijn waar in het gebouw aanwezig zijn zaken de tijdens de ontruiming en een brand een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de nooduitgangen, de blusmiddelen, hoofdafsluiters voor water, gas en elektra, gevaarlijke stoffen etc.

 

Verder is een dergelijke plattegrond een grote informatiebron voor de professionele hulpverleningsdiensten. Geef tijdens een brand in uw gebouw deze plattegrond in de handen van de bevelvoerder van de brandweer en deze heeft alle informatie wat hij/zij nodig heeft over het gebouw. Deze plattegrond zien er iets anders uit dan een ontruimingsplattegrond, maar bevatten alle relevante informatie voor de brandweer. Vluchtwegen hoeven ze niet te zien, maar waar brand- en/of rookwerende scheidingen zijn natuurlijk wel. Ook deze veiligheidsplattegronden worden gemaakt op basis van NEN 1414:2007.

 

Onze tekeningen zijn gemaakt in CAD-software en kunnen we maken op basis van bouwtechnische tekeningen van de architect of een provisorische schets. Hierin zit natuurlijk wel een prijsverschil.

 

 

Mail of bel ons voor de mogelijkheden en een prijsopgave.

Adobe PDF icon

voorbeeld Ontruimingsplattegrond NEN 1414