U kunt reanimeren ? U heeft een AED ?
Ôga naar de opleiding AED

 

Kunt u de bovenstaande vragen positief beantwoorden, meldt u dan aan op Hartslagnu.nl. Het werkt, wij spreken uit ervaring!!

 

Wat is HartslagNu?

HartslagNu is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. HartslagNu zorgt ervoor dat direct na de melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden.
Het bijzondere aan HartslagNu is dat het onderscheid maakt tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren.
Hierdoor kan iemand die kan reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten zonder dat hij zelf de AED moet gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen.

 

Hoe werkt HartslagNu?

Nadat 112 is gebeld wordt vanuit de meldkamer de lekenhulpverlening opgestart. HartslagNu bestaat uit een database met mensen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het project en die kunnen reanimeren en/of defibrilleren. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat HartslagNu aan het werk. Het selecteert alle mensen die kunnen reanimeren en op een postcode wonen/werken binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer. Deze mensen krijgen dan allemaal een sms-bericht met daarin de locatie waar het slachtoffer zich bevindt en de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie.

Tegelijkertijd kijkt het programma welke AEDís zich binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer bevinden. Daarna stuurt het programma op dezelfde wijze een bericht aan alle mensen die binnen een straal van 300 meter van elk van deze AEDís wonen/werken. In dit
bericht wordt de hulpverlener opgeroepen om de AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.
Op deze wijze wordt voorkomen dat er onnodig tijdverlies optreedt doordat er bijvoorbeeld pas door de aanwezigen bij het slachtoffer wordt besloten dat de AED gehaald moet worden of, erger nog, dat er helemaal geen AED gehaald wordt omdat men niet van het bestaan afweet. In het sms-bericht wordt immers de locatie van de AED aangegeven.
Door de scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.

Met HartslagNu wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.