Bedienaar AED
ïterug naar Opleidingen

 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is niet moeilijk in het gebruik, een juiste werkwijze kan echter alleen worden gegarandeerd na het volgen van een AED cursus. Voorwaarde is dat men reeds een reanimatiecursus (BHV, Reanimatie of EHBO-diploma) heeft gevolgd.

 

Preventia Optima Sittard verzorgt klantgerichte AED-cursussen. Deze AED cursussen worden gegeven op locatie, waardoor deze goed aansluiten op de specifieke risico's van een bedrijf of instelling. De cursus kan georganiseerd worden naar de specifieke eisen van het NIBHV en de NRR.

 

Na het volgen van de opleiding AED zijn de deelnemers in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatiestoornis de AED adequaat in te zetten.

 

In de cursus AED wordt aandacht besteed aan :

- techniek van de AED

- de reanimatie

- toepassing van de AED

 

De AED-opleiding duurt 2 uur. Naast de opleiding AED wordt de reanimatie herhaald.

Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen.

 

Tijdsduur :

3 uren

Afronding :

Theoretisch en praktisch examen volgens het NIBHV

Aantal deelnemers :

minimaal 6 en maximaal 12 personen